Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Blau Interior Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja kuvauksen, mihin kerättyjä tietoja käytetään. Tietosuojaselostetta muutetaan tarvittaessa vastaamaan aina voimassa olevaa menettelytapaa henkilötietojen käsittelystä. Voimassa oleva tietosuojaseloste on saatavilla Blau Interior Oy:n internetsivustolla.

ASIAKASHANKINTAREKISTERI

 1. Rekisterinpitäjä
: Blau Interior Oy, Telakkakatu 1, 00150 Helsinki, y-tunnus 2768569-5
 2. Rekisteri: 
Blau Interior Oy:n asiakashankintarekisteri
 3. Yhteyshenkilö
: Pirjo Mäntysalo, 040 528 4784, pirjo@blau.fi
 4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste
: Rekisteri koostuu Blau Interior Oy:n tarjouspyynnöistä ja annetuista tarjouksista. Käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Henkilörekisteriä pidetään yllä, jotta Blau Interior Oy:llä on ajantasaiset yhteystiedot potentiaalisen asiakkaan kontaktoimiseksi ja asiakassuhteen hallinnoimiseksi. Henkilörekisterin ylläpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja, sillä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on sellainen asiakassuhde, jossa henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen on tarpeellista osapuolten välisten asioiden hoitamiseksi.
 5. Rekisterin sisältämät tiedot
: Henkilörekisteri sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot:
 Nimi, 
Osoite
, Puhelinnumero, 
Sähköpostiosoite
 6. Säännönmukaiset tietolähteet: 
Rekisterin tiedot on saatu rekisteröidyltä.
 7. Säilytysaika: 
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kuuden kuukauden kuluttua tarjousprosessin päättymisestä.
 8. Henkilötietojen luovuttaminen
: Henkilötietoja ei luovuteta Rekisterinpitäjän toimesta kolmansille osapuolille tai käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mitä kohdassa 4 on mainittu. Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
 9. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet
: Henkilörekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Henkilörekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.
 10. Alihankkijat‚Ä®: Alihankkijoita ei ole.
 11. Rekisteröidyn oikeudet
: Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia. Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet rekisterissä häntä koskeviin tietoihin: tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu asiakasrekisteriin, tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä.
 12. Yhteydenotot: 
Kaikissa tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä epäselvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä kohdassa 3 mainittuun yhteyshenkilöön. Blau Interior Oy voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja tai pyytää yhteydenottajaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.

ASIAKASREKISTERI

 1. Rekisterinpitäjä: 
Blau Interior Oy, Telakkakatu 1, 00150 Helsinki, y-tunnus 2768569-5
 2. Rekisteri‚Ä®: Blau Interior Oy:n asiakasrekisteri
 3. Yhteyshenkilö: 
Pirjo Mäntysalo, 040 528 4784, pirjo@blau.fi
 4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste: 
Rekisteri koostuu Blau Interior Oy:n tilaussopimuksista. Käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Henkilörekisteriä pidetään yllä, jotta Blau Interior Oy:llä on ajantasaiset yhteystiedot asiakkaan kontaktoimiseksi ja asiakassuhteen hallinnoimiseksi. Henkilörekisterin tietoja käytetään myös markkinointiin ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Henkilörekisterin ylläpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja, sillä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on sellainen asiakassuhde, jossa henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen on tarpeellista osapuolten välisten asioiden hoitamiseksi.
 5. Rekisterin sisältämät tiedot
: Henkilörekisteri sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot:
 Nimi
, Osoite, 
Puhelinnumero, 
Sähköpostiosoite
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
: Rekisterin tiedot on saatu rekisteröidyltä.
 7. Säilytysaika: 
Henkilörekisterin säilytysajassa noudatetaan kirjanpitolain säätämiä säilytysaikoja. Tiedot poistetaan kuuden vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jolle sopimus kuuluu.
 8. Henkilötietojen luovuttaminen
: Henkilötietoja ei luovuteta Rekisterinpitäjän toimesta kolmansille osapuolille tai käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mitä kohdassa 4 on mainittu. Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
 9. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet
Henkilörekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Henkilörekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.
 10. Alihankkijat: 
Alihankkijoita ei ole.
 11. Rekisteröidyn oikeudet: 
Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia. Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet rekisterissä häntä koskeviin tietoihin: tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu asiakasrekisteriin, tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä.
 12. Yhteydenotot
: Kaikissa tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä epäselvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä kohdassa 3 mainittuun yhteyshenkilöön. Blau Interior Oy voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja tai pyytää yhteydenottajaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.

EV√ĄSTEET JA ANALYTIIKKATY√ĖKALUT

Eväste on pieni tekstitiedosto tiekoneellasi. Käytämme evästeitä analytiikkatiedon keräämiseksi ja sosiaalisen median tilien integroimisessa sivustollemme, jos et halua sivustojen tallentavan evästeitä tietokoneeseesi, voit estää evästeet selainasetuksistasi. Käytämme Facebook pixel- työkalua, jotta pystymme kohdentamaan mainontaa. Käytämme Google Analytics ja Google Business -työkaluja. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla Tästä osoitteessa.

SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSIIN

Jos olet tilannut uutiskirjeemme tai muulla tavoin ilmaissut haluavasi vastaanottaa suoramarkkinointimateriaalia, voimme lähettää sinulle tiedotteita koskien tuotteitamme, tarjouksiamme tai tapahtumiamme. 
Käytämme Mailchimp ohjelmaa sähköpostimarkkinointiin. Mailchimp on sitoutunut GDPR vaatimuksiin. Tästä pääset Mailchimpin yksityisyydensuoja infoon Mailchimp privacy policy.

 

Ota yhteyttä, niin sovitaan Sinulle parhaiten sopiva aika ja paikka. Varaa aika suunnitteluun

Ota yhteyttä, niin sovitaan Sinulle parhaiten sopiva aika ja paikka.